Pär Lagerkvist: “Med smärta vaknar vi blommor till vårt liv på marken”

Smärtsamt öppnar vi oss för den livgivande solen
och varelser som vi inte alls känner går kring bland oss
och talar om vår skönhet.
{…}

Sköna? Inne i oss själva är vi inte sköna.
Det är vi kanske när solen strålar över oss. Men inne i
oss själva råder det ständigt mörker.

– Pär Lagerkvist, “Med smärta vaknar vi blommor
till vårt liv på marken